Verdensmålene

I september 2015 vedtog verdens ledere FNs 17 nye Verdensmål. De 17 nye mål favner bredere end 2015-målene, fordi de involvere hele verden. Dermed er det ikke kun de fattigste lande, der skal arbejde med målene, men også i mere udviklede lande, som Danmark, skal der gøres en aktiv forskel for at sikre bæredygtig udvikling. 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. 

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug. 

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bærdygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. 

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og morderne energi, til en overkommelig pris.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Partnerskab for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.