Oplysningsmidler

I forbindelse med en forsendelsesansøgning kan I søge støtte til en oplysningsaktivitet.

Oplysningsarbejdet kan f.eks. bestå af tryksager, billedpræsentationer, artikler og arrangementer. Som en del af oplysningsarbejdet kan I få støtte til, at en repræsentant fra jeres partnerorganisation kommer til Danmark for at deltage i jeres oplysningsaktiviteter.

Formål med oplysningsarbejdet
Formålet med oplysningsarbejdet er at udbrede kendskabet til jeres Syd-partner og forholdene i modtagerlandet. Aktiviteten behøver altså ikke at være snævert knyttet til selve forsendelsen og til udstyret, men snarere gå på det arbejde, jeres Syd-partner udfører, og den bredere sammenhæng, som forsendelsen indgår i.

Når I søger om støtte til oplysningsarbejde, skal i lave en beskrivelse af formålet med oplysningsarbejdet og en beskrivelse af de planlagte oplysningsaktiviteter i Danmark.

Følgende udgifter kan dækkes:
Udvikling og produktion af oplysningsmaterialer
Direkte omkostninger til events, udstillinger, offentlige møder etc.
Transportudgifter i forbindelse med oplysningsaktiviteter.
Rejser og ophold for besøgende fra Syd som led i fx foredragsturne eller andre aktiviteter.
Følgende udgifter kan ikke dækkes:
Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising.
Foreningens almindelige kommunikation med baglandet.
Honorarer til medlemmer/aktive/frivillige/ansatte i den ansøgende organisation.
Aktiviteter der alene har karakter af kulturel udveksling, mellemfolkelig kontakt eller integration.
I 2013 gennemførte DMRU et review af oplysningsarbejdet i GTS, som lancerer en række konkrete idéer til oplysningsarbejde. Læs reviewet her.

Rådgivning om oplysningsarbejdet
GTS’ sekretariat rådgiver gerne om oplysningsarbejdet. Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for idéer, vejledning og hjælp.