Civilsamfundspolitik

Genbrug til Syd er en pulje under Udenrigsministeriet og skal derfor leve op til Udenrigsministeriets civilsamfundspolitik.

Politikken udstikker retningen for støtten til civilsamfund på tværs af alle former for samarbejde, ikke kun den støtte, der ydes gennem danske civilsamfundsorganisationer, men alle former for dansk bistand til civilsamfundet, uanset om den ydes på landeniveau, gennem tematiske programmer, eller gennem regionale og multilaterale organisationer. 

“Politik for dansk støtte til civilsamfundet” fastlægger de overordnede målsætninger for støtte til ikke-statslige organisationer og er derfor et meget centralt papir for de danske foreninger, der arbejder med udviklingssamarbejde. Civilsamfundspolitiken blev færdiggjort i juni 2014 og erstatter den tidligere civilsamfundsstrategi. 

    Generelle principper

    I tillæg til denne er der udarbejdet en række generelle principper, der er en udmøntning af Civilsamfundsstrategien. De beskriver blandet andet kravene til de danske organisationer, som støttes under civilsamfundsstrategien.