Om Genbrug til Syd

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Det danske udstyr bruges på forskellige måder til at skabe udvikling blandt verdens fattige. Midlerne er en del af den danske udviklingsbistand.  

 • bekæmper fattigdom
  Udstyret skal være med til at bekæmpe fattigdom. Det betyder, at udstyret skal bruges til at skabe udvikling i de lokalsamfund, hvor det anvendes. Det kan være ved at understøtte lokal viden, evner og muligheder i den modtagende organisation eller blandt de mennesker, der skal bruge udstyret. 
 • styrker civilsamfundet
  Civilsamfundet er en fællesbetegnelse for de folkelige grupper og interessefællesskaber, der ikke hører under hverken stat eller marked. Et stærkt civilsamfund er vigtigt for udvikling i lande med social ulighed og manglende ressourcer. Civilsamfundsorganisationer arbejder ofte for, at alle i samfundet bliver hørt og kan være med til at sikre, at ressourcerne fordeles retfærdigt. Forsendelserne fra Danmark skal være med til at styrke civilsamfund i Syd. 
 • indgår i partnerskaber
  Den danske organisation skal samarbejde med en lokal partner. Det sikrer lokalt ejerskab, og at udstyret bruges bedst muligt som en del af den lokale partners eksisterende udviklingsarbejde. Udstyret indsamles og sendes af den danske organisation, men det er den lokale partner, der har det daglige ansvar for brugen og vedligeholdelsen af udstyret. 
 • sikrer bæredygtighed
  Når der sendes udstyr fra Danmark til et udviklingsland, skal der tænkes langsigtet og bæredygtigt. Selvom udstyret er brugt, skal det være funktionsdygtigt og kunne repareres lokalt. Bæredygtigheden sikres ved at tænke udstyret ind som en del af den lokale partners igangværende aktiviteter og projekter.