Yderligere besparelser på Genbrug til Syd

04-12-15

Da aftalen om finansloven blev indgået mellem regeringen, LA, K og DF stod det klart, at der skulle spares yderligere 1,5 mia. kroner i udviklingsbistanden for at dække de stigende omkostninger til flygtninge i Danmark. I går blev det fremlagt, hvor disse 1,5 mia. skal tages fra, og det får desværre konsekvenser for Genbrug til Syd.  

Genbrug til Syd beskæres yderligere

Puljen Genbrug til Syd beskæres med yderligere 1 mio. kroner , og puljen ender dermed på 7,8 mio. kroner i 2016 mod 12 mio. kroner i 2015. De færre midler betyder desværre, at der i 2016 vil blive givet færre bevillinger til forsendelser. DMRUs sekretariat, der administrerer Genbrug til Syd, har endnu ikke besluttet, hvordan besparelserne ellers vil komme til udtryk. Så snart der vides noget, vil dette blive kommunikeret på hjemmesiden. 

De yderligere besparelser har her i anden omgang ramt alle puljeorganisationer, hvor rammeorganisationerne som fx Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og Røde Kors er gået fri. Dermed er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), CISU, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Handicaporganisationer (DH) og Globalt Fokus også ramt. 

Alle puljer er blevet beskåret med 35% som følge af finansloven. 

Puljernes brev til Kristian Jensen

Puljerne har sammen skrevet et brev til Kristian Jensen, hvor de beder om forklaringer på besparelserne. 

”Vi er på vegne af vores mange medlemmer og deres parterne ude i verden meget forundrede over denne anden nedskæringsrunde. Det fremstår meget uheldigt, at det brede folkelige danske engagement med masser af resultater ude i verden skal pålægges endnu en hård nedskæring. Der er tale om et ofte frivilligt båret arbejde, der trækker på hele den danske foreningstradition og ønsket om, at folk ude i verden deltager aktivt og bidrager til deres egen udvikling.” skrives der blandt andet.