Regeringen annoncerer store besparelser på Genbrug til Syd i 2016

02-10-15
Tirsdag i denne uge præsenterede regeringen sit forslag til finansloven for 2016. Som ventet var der besparelser på udviklingsbistanden, men der var vist ingen blandt de involverede danske organisationer, der havde forventet, at Venstre ville beskære bevillingerne til danske foreningers udviklingsarbejde med mere end 25%. Alle nuværende bevillingsmodtagere bliver ramt, og for Genbrug til Syd vil det indebære en bevilling i 2016 på kun 8,8 millioner kr. mod 12 millioner i 2015. Der bliver altså 3,2 millioner mindre til GTS brugernes arbejde.

Vedtages dette forslag, vil det betyde en betragtelig begrænsning for danske organisationers mulighed for at modtage støtte til renoverings- og forsendelsesudgifter. På baggrund af forslaget går forhandlingerne om finansloven nu i gang i folketinget, og det forventes at der indgås en finanslovsaftale inden midten af november.

Sammen med andre danske organisationer prøver DMRU at rejse opmærksomhed hos politikere, medier og befolkning om konsekvenserne af dette forslag – og GTS brugerne opfordres nu til at blande jer i debatten i de kommende uger. I kan for eksempel rejse nogle af de følgende temaer i jeres kommunikation eller tage direkte kontakte til jeres lokale folketingsmedlem:

  • UDVIKLINGEN AF ET STÆRKT CIVILSAMFUND ER CENTRALT FOR AT SKABE LANGSIGTET UDVIKLING FOR VERDENS FATTIGSTE. CIVILSAMFUNDET ER MED TIL AT HOLDE REGERINGER ANSVARLIGE OG SIKRE BORGERNE ADGANG TIL YDELSER SÅ SOM SUNDHED OG SKOLEGANG. DERFOR GAVNER DET IKKE UDVIKLING, NÅR DER SKÆRES I STØTTEN TIL CIVILSAMFUNDSORGANISATIONERNE.
  • BRUGERNE AF GENBRUG TIL SYD PULJEN MOBILISERER DANSKE FRIVILLIGE TIL AT ENGAGERE SIG I UDVIKLINGSARBEJDET. GENBRUG TIL SYD GIVER ALTSÅ HELT ALMINDELIGE DANSKERE MULIGHED FOR AT GØRE EN KONKRET FORSKEL I UDVIKLINGSLANDE MED FORSENDELSER OG PARTNERSKABER.
  • SAMARBEJDET MED PARTNERNE I SYD SIKRER FOLKELIG FORANKRING OG BÆREDYGTIG UDVIKLING TIL GAVN FOR VERDENS FATTIGSTE. DET ER PARTNERNE I SYD OG DE MENNESKER, DER NYDER GODT AF DERES ARBEJDE, DER NU SKAL BETALE PRISEN FOR BESPARELSERNE I DEN DANSKE UDVIKLINGSBISTAND.

I kan også fortælle om jeres egne gode erfaringer med forsendelser og hvordan I har set, at den danske støtte er med til at ændre lokalsamfundene, hvor jeres forsendelser kommer frem.

I kan læse mere hos Globalt Fokus og på DMRUs hjemmeside samt hos f.eks. www.globalnyt.dk, ligesom mange andre danske organisationer i disse dage arbejder med at oplyse om besparelserne og de alvorlige konsekvenser heraf.

Mange vil mødes i Middelfart i slutningen af denne måned til GTS-årsmødet. Her kan vi tale mere om forslagets mulige konsekvenser, selvom der næppe ligger en endelig finanslovsaftale allerede på dette tidspunkt. Husk at tilmelde jer her, hvis ikke I allerede har gjort det.

Det skal nævnes, at der jo fortsat er midler til GTS-bevillinger i indeværende år – næste ansøgningsfrist er 2. november, så måske det var en god idé at søge om midler i år frem for at vente til næste år.

I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte GTS-teamet hos DMRU herom, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.