Nyt review af Genbrug til Syd

31-03-16

Hvert år gennemfører Genbrug til Syd er review, der har til formål at undersøge, hvordan puljen bruges. 

Således er der hidtil blevet gennemført følgende reviews:

2013: Review af oplysningsarbejdet i Genbrug til Syd
2014: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd
2015: Review af partnerskaber i Genbrug til Syd 

I 2016 laves et generelt review af Genbrug til Syd. Målet med reviewet er at få en samlet vurdering af GTS ordningen: om puljen lever op til principperne i civilsamfundspolitikken og afdække puljens relevans som støttemulighed i dansk udviklingspolitik. 

Arbejdet med reviewet er begyndt og konsulenten vil i det næste stykke tid mødes med forskellige GTS-brugere til fokusgruppeinterviews og uformelle snakke.