Naboskabspuljen

18-01-16

I november 2015 fik CISU ansvaret for forvaltningen af Udenrigsministeriets nye pulje til civilsamfundsindsatser under Naboskabsprogrammet. Det betyder, at der over 2016 og 2017 vil være 22,5 mio kr, der kan søges af relevante danske organisationer til projekter i naboskabslandene. 

Puljen til støtte af civilsamfundsindsatser i EU’s nabolande mod øst og sydøst (Naboskabspuljen) støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i disse lande. Det overordnede mål med puljen er at fremme, at civilsamfundet i naboregionen har rum og kapacitet til at få indflydelse på bekæmpelse af fattigdom og ulighed samt at fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde.

Naboskabspuljen kan måske have interesse for nogle af brugerne af Genbrug til Syd. Der er ansøgningsfrist første gang den 1. april 2016 kl. 12.