Containere med brugt udstyr snart på vej mod Syd

8-04-16

I en netop overstået ansøgningsrunde i puljen Genbrug til Syd er der blevet givet 15 bevillinger. Det betyder, at der snart er containere med brugt udstyr på vej mod lande som Afghanistan, Ghana, Moldova og Zimbabwe.

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Det danske udstyr bruges på forskellige måder til at skabe udvikling blandt verdens fattige. Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og en del af den danske udviklingsbistand. 

Stor bredde

Det er mange forskellige organisationer, der søger om støtte fra Genbrug til Syd. Det afspejles også i denne ansøgningsrunden, hvor det tydeligt ses, at der arbejdes i mange forskellige lande.

Organisationernes partnere i landene arbejder også med mange forskellige temaer. Det kan være at forbedre undervisningen i landsbyers skoler med danske skolemøbler, eller at sikre adgang til information ved at opstille computere. Hos andre er der fokus på at sikre bedre adgang til sundhedsinstitutioner i fattige lande, hvor for eksempel danske røntgenapparater med til at give sundhedspersonalet bedre redskaber til at diagnosticere og dermed helbrede patienter.

Genbrug til Syd tilbyder rådgivning til de organisationer, der ønsker at søge puljen. Denne ansøgningsrunde har været præget af mange nye ansøgere, så telefonerne har glødet hos Genbrug til Syd på Frederiksberg.

Nhakas Venner – en af de nye

Den danske forening, Nhakas Venner er blandt de nye ansøgere, der har fået en bevilling. Det betyder, at de i løbet af foråret kan sende symaskiner, computere, møbler og andet udstyr til deres partner Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT) i Zimbabwe. Her skal udstyret bruges til et nybygget ressourcecenter for beboerne i Mutasa-området i det østlige Zimbabwe.

”Vi hørte om Genbrug til Syd hos CISU, og det var naturligt for os at søge, fordi vi i Nhakas Venner virkelig støtter op om genbrugstanken”, fortæller Anna Hempel, der formand i Nhakas Venner. Organisationen er ikke stor, men med nogle engagerede frivillige og gode venskaber i Zimbabwe, er det lykkedes Nhakas Venner at skabe et projekt, der er med til at udvikle lokalsamfundet.

”Frivillige fra projektområdet i Zimbabwe efterspurgte udvikling, træning og viden, og ikke bare penge til scholarships og mad til forældreløse børn i området”, forklarer Anna og fortsætter: ”For eksempel har kvinderne bedt om symaskiner, så de kan sy noget selv, og tjene penge til at give deres børn nok mad. Containeren med møbler, redskaber, køkkeninventar, computerne mm. betyder at lokal-befolkningen kan mødes, få faglig træning, og inspiration og dermed skabe udvikling i lokalsamfundet; både indenfor landbrug og indkomstgenererende projekter. Og det er det, som både de og vi vil.”

Det var ikke så svært

Selvom Nhakas Venner er en lille organisation uden ansatte, var det ikke så svært at søge hos Genbrug til Syd, fortæller Anna. Men hun medgiver, at det sikkert var nemmere for dem, fordi projektet lige havde lavet en CISU-ansøgning, og de derfor havde dokumentation på plads, både i Nhakas Venner og hos partneren i Zimbabwe. Udfordringer i form af strømsvigt i Zimbabwe med tilhørende manglende kommunikation fra partneren, NAWT, blev overvundet. Og til sidst gik alt godt, da Nhakas Venner i uge 15 fik besked om, at de havde fået en bevilling. ”Det er vi super glade for”, siger Anna og under-streger, at de bestemt vil søge igen.