Ændring: Værdi af det udsendte udstyr

04-05-16

I en gennemgang af GTS afrapporteringen er der blevet lavet en lille ændring.

Hidtil har det været praksis, at der ved afrapportering af en GTS bevilling skulle oplyses den samlede værdi af det udstyr der er sendt.  Vi har valgt, at der fremadrettet ikke skal rapporteres på dette og feltet er derfor slettet i afrapporteringsformatet.